De Geschiedenis van Redux

Op 27 augustus 2008 was het dan zover. Tijdens de ALV van OJV De Koornbeurs doet Amice Bakir een mededeling. Hij deelt de zaal mede dat de vereniging vanaf hedenavond een heus dispuut heeft. Geroezemoes, vreugde en verbazing vullen de vier eeuwen oude zaal. 'Een dispuut, wat is dat?', 'Wat gaan jullie doen?', `Mag ik er ook bij?', vele vragen volgen op deze avond en de dagen en weken die komen.

Het moge duidelijk wezen dat de vereniging niet precies wist hoe om te gaan met een 'dispuut'. En niet zonder reden; sinds de transformatie van SSRD (Societas Studiosorum Reformatorum Delfensis) naar de huidige Open JongerenVereniging De Koornbeurs is de verenigingsstructuur erg veranderd. Van verticaal naar horizontaal. Iedereen werd gelijk en niemand was beter dan een ander. Disputen, jaarclubs etc. waren in de nieuwe structuur niet meer te implementeren en dat werd ook niet nodig geacht.

27 augustus 2008 was niet een toevallige datum of een normale ALV. Op deze LV wisselde het 96ste bestuur van de Koornbeurs met het 97ste bestuur. Een deel van het 96ste 'K.U.T.T.' bestuur had bevonden dat na een jaar lang dagelijks aanwezig te zijn geweest op de societeit dat er iets miste. Gaandeweg het einde van hun bestuursjaar konden ze steeds beter verwoorden wat het gemis was en hoe dit opgevuld kon worden.

Zij vonden de horizontale verenigingsstructuur zeker geen slecht concept. Dit was net als voor iedereen ook voor hen een reden om juist hier lid te worden. Toch vonden zij dat het vormen van een soort van groep de vereniging kon verrijken op verschillende manieren. De horizontale structuur zou onaangetast blijven, doch een groep met meer studentikose affiniteit moest gevormd worden.

Amici Rick Brandt, Jim de Clercq, Wouter van den Hof en Metin Bakir vormden hun gedachtespinsels om tot een dispuut. Redux is geboren. De Statuten werden geschreven. Hierin werd verwoord waar Redux voor staat, wat haar doelen waren en de middelen om deze doelen te bereiken.

Het idee was allerminst om na het bestuursjaar een soort clubje `cynische oude lullen' over te houden die brallend aan de bar om bier schreeuwden. Redux moest dynamisch worden. Bestaand uit leden van alle jaren. Elk jaar dat er nieuwe kennismakers bij kwamen had Redux ook nieuwe instroom van leden nodig. Om niet het eerste jaar met maar vier leden door te gaan werd al direct gezocht naar gezellige eerstejaars leden die een beetje studentikoosheid wel konden waarderen.

Alhoewel dit slag mensen binnen de Koornbeurs percentueel gezien laag is hadden al vrij snel Amici Bouke Krom, Wouter Brevet, Gem Rotte en Thijs Rauw de gelederen van Redux versterkt. Het dispuut was nu vertegenwoordigd door leden uit verschillende jaren, hetgene cruciaal is om sociaal geaccepteerd te kunnen worden door de vereniging.

Sinds 27 augustus 2008 is er iets veranderd in de vereniging. Een nieuwe sfeer, die elke woensdag onder de monumentale kelderbogen van de zaal hangt. Daar staan om het barmeubel een groep studenten gekleed in gilet bier te drinken en lekkere barhapjes te verzorgen. Deze groep is sterk met elkaar verbonden, meerdere malen hebben zij genoten van luxe dinners bij, door en met elkaar en hebben zij andere verenigingen aangedaan. De goede sfeer die tussen hen heerst sijpelt door naar de andere aanwezige leden. Een ieder komt er even bij staan, drinkt er een mee, eet een blokje kaas mee of zingt een lied mee.

De scepsis die op die wissel-LV heerste is compleet verdwenen. Redux is niet alleen geaccepteerd als onderdeel van de vereniging maar speelt daarin ook een zeer beduidende rol. Door persistente aanwezigheid en gezelligheid te creeeren, onderling als met de andere leden ziet Dispuut Redux een mooie toekomst tegemoet.

Met amicaler groet,

Metin Bakir
Oud-Praeses Dispuut Redux